fbpx
4 listopada, 2023

POREČ, ISTRA, HRVATSKA 29.3.'24.-1.4.'24.

međunarodni ADRIA BASKETBALL YOUTH TOURNAMENT, dečki U13, U15, U17, U19 / djevojke U13, U15 i U17

Registracija

Cijena aranžmana je 210 € i uključuje:

Smještaj igrača u dvokrevetnim i četverokrevetnim sobama

3 noćenja s punim pansionom - švedski stol

Boravišna pristojba i PDV

Minimalno 4 utakmice (dva suca, pomoćno osoblje, medicinsko osoblje na svakoj utakmici)

Osoblje turnira dostupno 24 sata

Medalje i pehari za najbolje momčadi i igrače

Live score praćenje i rezultati

Očekivani broj igrača po ekipi je 12

Svakoj prijavljenoj ekipi odobravamo jedno gratis mjesto za trenera uz uvjet da ekipa dolazi sa najmanje 12 osoba koje plaćaju paket:

Za prijavu na turnir molimo vas da ispunite obrazac za registraciju na web stranici turira:

DEČKI:

U13- rođeni 2012 i mlađi

U15- rođeni 2010 i mlađi

U17- rođeni 2008 i mlađi

U19 - rođeni 2006 i mlađi

DJEVOJKE:

U13- rođene 2012 i mlađe

U15- rođene 2010 i mlađe

U17- rođene 2008 i mlađe

Pravila kod registracije:

Prijave traju do 01.01.2024 ili do popunjenja mjesta na turniru koja su ograničena

Na samom turniru igrač mora imati valjani dokument kojim dokazuje svoje godište.

Igrači koji neće ispunjavati gore navedene uvjete neće imati pravo igranja utakmica na turniru.

Sve dodatne informacije možete dobiti putem kontakta:

info@adriabasketball.com

+385919199342, Ivan

+385914628863, Danijel

Rezervacija smještaja:

Nakon prijave na turnir šaljemo vam ponudu i ugovor sa svim uvjetima paket aranžmana.

Potrebno je uplatiti rezervaciju paket aranžmana, bankovnom doznakom, kako slijedi :

  • akontacija u iznosu od 40,00 € po prijavljenoj osobi prilikom rezervacije,
  • ostatak do kompletnog iznosa računa najkasnije do 01.03.2024.

Organizator paket aranžmana:

GAT d.o.o. turistička agencija - Medulin

g. Bernobić Alen, mob : +385 98 335213, e-mail : gat@pu.t-com.hr

Poslovnica : Hotel Arena Holiday, Osipovica 32, 52203 Medulin, Hrvatska

Tel/Fax : +385 52 576799 / www.gat.hr

Sudski registar : društvo upisano kod Trgovačkog suda u Pazinu

Matični broj subjekta (MBS) : 040115916
Osobni identifikacijski broj (OIB) : 78253818338

ID kod: HR-AB-52-140115916

Kombinacija usluga ponuđena u ovoj ponudi predstavlja paket aranžman u smislu Zakona o pružanju usluga u turizmu, te prema direktivi EU 2015/2302, stoga imate sva prava koje se odnose na paket aranžmane. GAT d.o.o. turistička agencija (u daljem tekstu „Agencija“) je u cijelosti odgovorna za pravilno izvršenje paket aranžmana kao cjeline. Agencija ima zakonom propisanu osiguranu jamčevinu za naknadu putnikovih plaćanja i osiguravanje repatrijacije putnika u slučaju da postane nesolventna.

Ostale uvjete paket aranžmana šaljemo e-mailom nakon registracije za turnir.

Za registraciju molim vas da  ispunite obrazac ispod. Nakon što dovršite registraciju na email ćete dobiti instrukcije za plaćanje

Cijena paket aranžmana ne uključuje putno osiguranje. Sklapanjem ugovora o paket aranžmanu, čiji su sastavni dio opći uvjeti poslovanja, smatra se da su ugovaratelju putovanja ponuđena i preporučena dodatna osiguranja, odnosno: osiguranje od posljedica nesretnog slučaja i bolesti na putovanju, oštećenja i gubitka prtljage, dobrovoljno zdravstveno osiguranje za vrijeme puta i boravka u inozemstvu, osiguranje za slučaj otkaza putovanja, te osiguranje kojim se osiguravaju troškovi pomoći i povratka putnika u mjesto polaska u slučaju nesreće i bolesti. U slučaju da ugovaratelj putovanja zatraži navedena osiguranja, ona se mogu ugovoriti izravno s osiguravateljem ili putem agencije, pri čemu agencija djeluje samo kao posrednik. Premija osiguranja izračunava se zavisno o vrijednosti putovanja, a prema cjeniku osiguravajućeg društva. Agencija ima sklopljen ugovor o suradnji s osiguravajućom kućom Croatia Osiguranje d.d., te je na internet stranicama objavljena službena dokumentacija sa najvažnijim informacijama za svaki pojedini proizvod, te uvjeti za ugovaranje osiguranja (http://www.gat.hr/index.php/hr/putno-osiguranje).